MOTOARE DE CÃUTARE:
http://www.google.ro
http://www.amazon.de
http://www.altavista.de

SITE-URI EDUCATIONALE
http://www.edu.ro - site-ul Ministerului Educatiei si Cercetãrii
http://www.didactica.ro
http://www.portal.edu.ro
http://www.e-scoala.ro
http://www.15-25.ro
http://www.comunicare.ro
http://www.voluntariat.ro
http://www.britishcouncil.ro
 

SITE-URI UNIVERSITÃTI
http://www.usv.ro - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
http://www.unitbv.ro - Universitatea "Transilvania" Brasov
http://www.utt.ro - Universitatea Politehnicã Timisoara
http://www.usamvcluj.ro - Universitatea de Medicinã si Farmacie Cluj-Napoca
http://www.uaic.ro - Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
http://www.ub.ro - Universitatea din Bacau
http://www.uvt.ro - Universitatea de Vest Timisoara
http://www.ubbcluj.ro - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
http://www.utcluj.ro - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
http://www.unibuc.ro - Universitatea Bucuresti
http://www.central.ucv.ro - Universitatea din Craiova
http://www.ubm.ro - Universitatea de Nord Baia Mare
http://www.valahia.ro - Universitatea "Valahia" Tîrgoviste
http://www.ulbsibiu.ro - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
 

SITE-URI STUDENTESTI:
http://www.aiesecpitesti.home.ro - Asociatia Internationala a Studentilor în Economie si Management, Comitetul Local Pitesti.
http://www.aiesectm.ro - Asociatia internationala a studentilor în economie si management.
http://www.bestbc.pub.ro - Organizatie a studentilor de la Universitatea Politehnica din Bucuresti ce are ca scop promovarea Europei în rândul europenilor.
http://www.umich.edu/~mirol/index_ro.html - Organizatie care îsi propune sa creeze un mediu prietenesc românilor de la Universitatea Michigan.
http://www.cs.queensu.ca/~bruda/qrsa/ro/ - Asociatia Studentilor Români
http://www.asduc.freehost.ro - Organizatia studenteasca a Facultatii de Drept " Nicolae Titulescu ", Universitatea din Craiova.
http://www.students.missouri.edu/~romsa - Asociatia Studentilor Români, University of Missouri - Columbia.