Grupul Scolar Cajvana este structurat
pe mai multe nivele de invatamant:
 

PRESCOLAR
 

PRIMAR
 

GIMAZIAL
 

LICEAL
 

PROFESIONAL